Capitalo, Chthulu, and a Much Hotter Compost Pile. Über Mensch-Umwelt-Verhältnisse

Capitalo, Chthulu, and a Much Hotter Compost Pile. Über Mensch-Umwelt-Verhältnisse

Kunstraum Kreuzberg/Bethanien
Ausstellung
14. April bis 10. Juni 2018
(geschlossen am 01.05.2018)
Eröffnung: Freitag, 13. April 2018, ab 19 Uhr

Kunstraum Kreuzberg